Θεωρητική Πληροφορική Ι: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (ΣΗΜΜΥ)
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα II (ΜΠΛΑ)


Γενικά

Διδάσκοντες

  • Στάθης Ζάχος, Καθηγητής ()
  • Άρης Παγουρτζής, επ. Καθηγητής ()

Βοηθοί Διδασκαλίας

  • Αντώνης Αντωνόπουλος ()
  • Αγγελική Χαλκή ()


Η σελίδα του μαθήματος έχει μεταφερθεί στο CoReLab Moodle. Αυτόματη ανακατεύθυνση.....